Naturmedisin

Aloe Vera

Den norske legen Audun Myskja er en pioner som ikke er redd for å gå nye veier for å hjelpe folk til bedre helse. Han er stadig i medienes søkelys for sin forskning på og erfaring med bruk av musikk i behandlingen av syke mennesker og eldre på institusjoner (se M&H nr. 4-2003). Ofte vil "nye" veier for Audun være å vende tilbake til det tradisjonelle, som bruk av urter og planter, noe han har skrevet flere bøker om. Mat&Helse har tatt en prat med ham om temaet for hans nyeste bok, aloe vera. Aloe vera har en rekke egenskaper og kan brukes både innvortes og utvortes mot en rekke plager.

Hvorfor aloe vera?

– Hvorfor har du skrevet "Aloe vera: naturens skattkammer"?

– Jeg lette for tretti år siden i norsk natur etter en plante som kunne virke på mange av de lidelsene jeg så rundt meg. Da ble det klart for meg at de plantene jeg undersøkte, virket for svakt og langsomt til å gi kroppen mer enn en mild støtte, forteller Audun. – Jeg testet forskjellige urtepreparater og ble på åttitallet oppmerksom på aloe vera. Vi kjøpte en aloeplante som vi lenge bare hadde stående. En dag fikk en gjest en akutt forbrenning. Jeg hadde arbeidet på kirurgisk poliklinikk og visste at dette ville gi arr og komplikasjoner. Derfor hentet jeg aloeplanten, presset ut så mye saft på hånden hennes som jeg klarte, og sendte med henne noen blader hjem. Neste morgen kom hun til kontroll, og jeg glemmer ikke inntrykket av den nesten tilhelede huden. Jeg var vant til at mine urtepreparater virket langsomt og allment, fant jeg til min overraskelse at aloe vera virket raskt og konkret på forbrenninger. Den ga tydelig symptomforbedring, og resultatet var lett synlig og etterprøvbart.

– Etter dette begynte jeg systematisk å gå gjennom forskningen på aloe vera. Til min overraskelse fant jeg ut at denne planten må være et av de best utforskede naturmidlene vi har. Ikke all forskningen er av høy kvalitet, men den vedvarende og økende interessen for aloe vera er et synlig tegn på at vi her står overfor en plante med sjeldne muligheter. I boka forteller jeg om avgjørende kliniske erfaringer med pasienter som har ulike plager som tretthet, blødningssykdom, revmatiske lidelser, hud- og tarmsykdommer, og jeg skisserer hvordan aloe vera kan brukes av den enkelte, sier den engasjerte legen.

Revidert utgave

Allerede fire år etter at førsteutgaven, kommer Audun med en revidert utgave. Grunnen er først og fremst at forskningsinnsatsen på aloe vera har økt betraktelig i de siste fire årene, og dette har gitt spennende nye funn. Audun forteller at antallet forskningsrapporter om aloe vera i de siste fire årene overstiger det samlede antallet gjennom hele nittitallet. Han ville derfor ha med de viktigste, nye funnene. Audun har siden førsteutgaven kom i 2001, også fått et hundretalls tilbakemeldinger fra pasienter og andre. Også disse erfaringene ønsket han å innarbeide i boka.

Tropisk plante

– Aloe vera vokser i tropiske strøk verden over, sier Audun. – Mange tror den er en kaktus, men den er en flerårig, sukkulent plante. Den er botanisk nå skilt ut i en egen gruppe, men tilhører egentlig liljefamilien og er dermed i slekt med asparges og hvitløk.

Innhold

– Aloe vera inneholder for det første en rekke viktige vitaminer, mineraler, sporstoffer og enzymer som støtter kroppens normale funksjon og gir nødvendige næringsstoffer, forteller Audun. – Hos de fleste vil daglig inntak av 20-30 ml aloe vera-saft gjøre flere andre kosttilskudd overflødige. Mange rapporterer om bedre allmenntilstand og økt energi etter at de begynte å ta aloe vera.

Han forteller at aloe vera også inneholder stoffer som virker hemmende på bakterier, virus, sopp og parasitter. I tillegg til å være et naturlig antibiotikum uten tilsvarende bivirkninger har aloe vera fire plantesteroider med betennelsesdempende virkninger. De er riktignok betydelig svakere enn syntetisk kortison, men aloe vera har heller ikke kortisonets bivirkninger. Aloe vera inneholder det kraftige, immunstimulerende stoffet acemannan (et polysakkarid), som virker immunregulerende. Dermed kan aloe vera dempe en ugunstig allergisk reaksjon samtidig som det kan stimulere hjelpecellene i immunsystemet der det fungerer for svakt.

Virkemekanisme

– Til utvortes bruk er aloe vera sårhelende og betennelsesdempende, forklarer Audun. – Det stimulerer nydannelsen av hudceller og friskt bindevev, øker nedbrytningen av dødt materiale og stimulerer blodsirkulasjon. Aloe vera inneholder også et stoff som gjør at aloe trenger inn

til de dypeste lag av huden. Planten kan således både virke effektivt på betennelser og samtidig stimulere dannelsen av ny hud.

– Utvortes kan aloe både brukes på forbrenninger, kutt, hudinfeksjoner, kviser, atopisk eksem og psoriasis. Hud som er blitt tynnere etter behandling med kortisonsalver, kan i noen tilfeller gjenoppbygges med aloe vera påført utvortes, sier Audun. – Enkelte kan få allergiske reaksjoner i form av utslett, men dette er sjeldne bivirkninger som raskt går over når en slutter med salven.

Bruk

Audun forteller at den vanligste bruken er å drikke aloe vera-gel, oftest i doser på 20 – 100 ml daglig som kosttilskudd. Utvortes smører man på aloe vera-gelé 2-3 ganger daglig.

– Til utvortes bruk kan man i prinsippet kjøpe en aloe vera-plante og bruke den, sier legen. - Vi har imidlertid sjelden garanti for at aloeplanten er ekte "Aloe barbadensis Miller" og ikke en av de uvirksomme søsterartene med samme utseende. Til innvortes bruk smaker den rene saften for bittert for de fleste. I tillegg får man i seg stoffer som kan gi bivirkninger. En av mine pasienter fikk kraftig hodepine, diaré og brekninger i et døgn etter at hun prøvde å drikke saften rett fra planten, forklarer Audun.

Gel og gelé

– Hva er forskjellen på gel og gelé, og når bruker man dem?

– "Gel" er betegnelsen på den kjøttfulle saften som blir utvunnet av bladets innerside. Det er denne gelen som blir brukt innvortes som drikke. Jeg liker ikke betegnelsen "aloe vera-juice" fordi en aloe vera-drikk som ser ut som juice, sannsynligvis er fortynnet, svarer Audun. – "Gelé" er en variant av aloe vera-gel som er gjort tykkere og mer holdbar i konsistensen for å passe til utvortes bruk på huden.

Hvilke man bør velge

Audun medgir at markedet for naturpreparater er stort og uoversiktlig, og aloe vera er intet unntak. The Aloe Science Council har satt sitt stempel på de merkene de kan godkjenne som kvalitetssikrede og seriøse. Generelt bør en kunde kunne kontrollere produksjonen av et aloe vera-preparat gjennom alle ledd. Erfaring tilsier at vi bør være skeptisk til alle frysetørrede produkter, alle produkter der planten er filtrert for en del av virkestoffene, og produkter som ikke bruker stabiliseringsprosesser for å hindre oksidering.

Audun anbefaler å ta en titt på hjemmesiden til International Aloe Science Council. Han trekker også fram at markedsføringen av produktet kan være en indikasjon på hvorvidt det er av god kvalitet: – Mange aloe vera-produkter formidles via direktesalg ("multilevel marketing"). Hvis formidlingen fokuserer mye på fordeler ved selv å bli forhandler og lite på produktet, er det grunn til å være skeptisk. Firmaer som gir full returrett på alle sine produkter, gir forbrukeren grunn til å være trygg på kvalitetssikringen, mener Audun.

Bruksområder

– Aloe vera kan bidra til å motvirke trøtthet og slapphet, kroniske smerter og vedvarende betennelser, både infeksjoner og inflammasjoner, sier Audun. – Den kan sies å ha en vevsrensende effekt i og med at kraften inneholder stoffer som bryter ned dødt vev og stimulerer nydannelsen av friskt vev.

Han poengterer at aloe vera ikke kurerer kroniske lidelser, men det kan lindre plager og symptomer og støtte normalfunksjonen. – Husk også at jo sykere du er, desto forsiktigere bør du starte med aloe vera for å venne kroppen til stoffene, formaner legen. – Både forskning og erfaring med pasienter tyder på at aloe vera kan ha en plass som støttetiltak ved så forskjellige lidelser som kronisk tretthetssyndrom etter virusangrep, følgetilstander etter idrettsskader, revmatiske lidelser, derunder leddgikt, hjerte- og karsykdommer, diabetes, immunologiske hudlidelser, hiv, aids og annen immunsvikt, til og med i enkelte krefttilfeller.

Hvor stor lindring aloe vera kan gi, avhenger imidlertid av flere faktorer. Audun påpeker at man heller ikke kan forvente mirakelhelbredelser av aloe vera. Den er et mildt, naturlig hjelpemiddel som kan gi noe mindre plager og lett bedret funksjon ved en del kroniske lidelser.

Forskning

– I hvilken grad er effekten av aloe vera underbygget av systematisk utført forskning?

– Allerede i 1936 kom forskningsrapporter som viste effekt av aloe vera på stråleskader ved røntgenbehandling. Gjennom de senere tiår har både kvantiteten og kvaliteten av forskningen økt, forteller Audun. – Et problem er imidlertid at vi har god forskning og rimelig sikker viten om stoffene aloe inneholder, og hva de gjør. Vi har også mye god forskning på dyr, men klinisk forskning på mennesker er fortsatt mangelfull.

Det finnes imidlertid forskningsrapporter som indikerer at aloe vera kan motvirke autoimmunsykdommer, revmatiske lidelser og særlig lidelser i tarmsystemet, som ulcerøs kolitt.

Audun forteller at den beste forskningen, som er gjort på diabetes type 2, faktisk er godkjent av den strenge Cochrane-databasen. Der finnes dokumentasjon på at aloe vera kan stabilisere og senke blodsukkeret. Dette gir grunnlag for å vise forsiktighet når man begynner med aloe vera: Audun har vært ute for diabetikere som får en vellykket blodsukkersenkning etter å ha begynt med aloe vera. De våger ikke å fortelle dette til legen – dermed kan de få lavt blodsukker fordi de ikke justerer insulindosen. Audun understreker at man må passe seg for å eksperimentere for mye med naturpreparater uten legetilsyn.

Bruk i legepraksis

– Hvordan bruker du som lege aloe vera i din praksis?

– I min praksis forordner jeg mest aloe vera-gel som innvortes drikke, svarer Audun. – Særlig ved tretthet, mistanke om behov for tilskudd, for eksempel ved feilernæring over tid. Aloe er også aktuelt som tilskudd ved smerter, slapphet og tarmlidelser. Utvortes er aloe et naturlig valg ved skader, forbrenninger, sår og eksemer. Det er viktig at man kombinerer utvortes og innvortes bruk av aloe vera hvis man ønsker optimal effekt: Innvortes påvirker aloe vera de regulerende systemene i kroppen, eksempelvis immunsystemet. Utvortes styrkes selvhelbredende prosesser på skadestedet, for eksempel ved en akutt skade, sier han.

– Hvorfor anbefaler ikke alle norske leger bruk av aloe vera?

– Grunnen til at ikke mange norske leger forordner aloe vera, er for det første at aloe vera er lite kjent, svarer Audun. – For det andre skyldes det at man har en tradisjon for å bruke farmasøytiske preparater fra Felleskatalogen og i liten grad har tatt i bruk planter og urter som kan understøtte og bedre virkningen av disse. Norge hadde tidligere en sterk urtemedisinsk tradisjon. Da den moderne, vitenskapelige medisinen utviklet seg, la man vekt på å isolere spesifikke farmakologiske virkestoffer. Med dette har man funnet muligheten til å gi spesifikk hjelp mot en rekke sykdommer, men samtidig øker risikoen for bivirkninger. Jeg håper derfor at legestanden framover vil ta opp igjen bruken av naturlige tilskudd for å støtte virkningen av sine legemidler, sier Audun. – I tillegg til aloe vera kan hvitløk, ingefær, blåbær og fiskeoljer (eksempelvis havmusolje) bedre virkningen av vanlig medisinering uten å gi skadelige interaksjoner med legemidlene. Jeg håper og tror at en kombinasjon av behandlingstiltak vil få innpass i medisinen i løpet av de kommende årene.

– Den amerikanske naturlegen Peter J. D’Adamo advarer mot innvortes bruk av aloe vera for dem med blodtypene B, AB og O. Begrunnelsen er at plantesaften inneholder et lektin eller andre agglutininer (stoffer som kan få blodcellene til å klumpe seg sammen) som f.eks. forstyrrer blodsirkulasjonen. Undersøker du pasientenes blodtype før du ordinerer aloe vera-gel, eller har du høstet negative erfaringer hos noen pasienter som kan skyldes at de har "feil" blodtype?

– Jeg har ikke undersøkt pasientenes blodtype med henblikk på mulige negative virkninger av innvortes bruk av aloe vera, svarer Audun. – Hundretusener med blodtype B, AB og O bruker aloe vera uten at jeg har sett dokumentert skadelige reaksjoner på blodomløpet. En gang hadde jeg en pasient med generell reaksjon på aloe vera, med elveblest og opphovning i hud og slimhinner. Hun hadde faktisk blodtype A!

Audun påpeker at dokumentasjon er en nøkkelfaktor i vår tid. – Jeg håper og tror at senere års tendens til bedre dokumentasjon av virkningen av aloe vera og andre legeplanter vil fortsette. Dermed vil aloe vera langsomt få innpass i medisinen. Internasjonalt brukes aloe vera særlig på brannskadeavsnitt og kreftavdelinger. Kampsaken er ikke å få inn mest mulig aloe vera, men at hver enkelt pasient får den behandling som best kan støtte helbredelse, avslutter Audun Myskja.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.02 | 12:09

hei,håper det går bra med deg..hilsen Stig

...
07.11 | 17:55

Oj....frister lite ja. Bra du kom deg heim igjen.

...
19.12 | 08:41

God jul til deg og Patch Øivin! Vi har same "frysepinne"-fenomen! Våre gjester fraus mindre i Noreg med like mange "blå" der, som raude her i nordavind. Ull på!

...
28.03 | 22:31

Hei,er dere ferdig med huset?

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE